Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2021 gepubliceerd door De Ronde Venen. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "gmb-2021-407913".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke De Ronde Venen
Gebiedsmarkering (Gemeente) De Ronde Venen
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2021-11-01
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2021-07-10
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR452345/1
Identifier gmb-2021-407913
Jaargang 2021
Maker De Ronde Venen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/1.15/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2021-11-15
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 407913
Regeling CVDR664211_1
Startdatum 2021-11-16
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021
Uitgever De Ronde Venen

Op de kaart