Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-2021 gepubliceerd door Asten. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-404852".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Instemmingsbesluit college gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Blink
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Asten
Gebiedsmarkering (Gemeente) Asten
Grondslag artikel 147, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&lid=2&g=2021-07-10
Grondslag artikel 1, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=1&lid=3&g=2021-07-01
Identifier gmb-2021-404852
Jaargang 2021
Maker Asten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.13/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-11-12
Publicatienummer 404852
Regeling CVDR664061_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-11-13
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Instemmingsbesluit college gewijzigde Gemeenschappelijke regeling BLINK
Uitgever Asten

Op de kaart