Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2021 gepubliceerd door Rotterdam. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-384268".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen milieuzone Stad Rotterdam 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rotterdam
Gebiedsmarkering (Gemeente) Rotterdam
Grondslag Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&g=2021-10-19
Grondslag artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)]|[1.0:c:BWBR0004825&artikel=87&g=2021-07-01
Grondslag Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)]|[1.0:c:BWBR0004826&g=2021-07-01
Grondslag artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&g=2021-10-01
Grondslag artikel 4.3 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)]|[1.0:c:BWBR0044962&artikel=4.3&g=2021-07-01
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/2021-05-21
Identifier gmb-2021-384268
Jaargang 2021
Maker Rotterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-29
Publicatienummer 384268
Referentienummer Gemeenteblad 2021, nummer 195
Regeling CVDR663523_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen milieuzone Stad Rotterdam 2022
Uitgever Rotterdam

Op de kaart