Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2021 gepubliceerd door Bloemendaal. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-37989".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijsbesluit toezichthouders regio Kennemerland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bloemendaal
Geo informatie (gemeente) Bloemendaal
Grondslag titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.2&g=2021-01-01
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Bloemendaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.17/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-08
Regeling CVDR653938_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-02-09
Taal nl
Titel Aanwijsbesluit toezichthouders regio Kennemerland
Uitgever Bloemendaal
Verwijzing gmb-2021-37989
Volgnummer 37989