Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-2021 gepubliceerd door Rotterdam. De publicatie is van het type verkeersbesluit of -mededeling en heeft als identifier "gmb-2021-372640".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage Kaart wijzigingsbesluit milieuzone Stad Rotterdam |exb-2021-61297
Bijlage Wijzigingsbesluit milieuzone Stad Rotterdam|exb-2021-61298
Citeertitel Gemeente Rotterdam - Wijzigingsbesluit milieuzone Stad Rotterdam - Rotterdam
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rotterdam
Gebiedsmarkering (Punt) Punt 1
Identifier gmb-2021-372640
Jaargang 2021
Maker Rotterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/4.12/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-22
Publicatienummer 372640
Subrubriek verkeersbesluit of -mededeling
Taal nl
Titel Wijzigingsbesluit milieuzone Stad Rotterdam 2022
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Rotterdam
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden C22a5
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen

Op de kaart