Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-10-2021 gepubliceerd door Sittard-Geleen. De publicatie is van het type verkeersbesluit of -mededeling en heeft als identifier "gmb-2021-346945".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage Limbricht - Parkeerverbod Allee|exb-2021-57863
Citeertitel Gemeente Sittard-Geleen - instellen parkeerverbod - Allee, Limbricht
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sittard-Geleen
Gebiedsmarkering (Weg) Allee, Limbricht, Gemeente Sittard-Geleen
Identifier gmb-2021-346945
Jaargang 2021
Maker Sittard-Geleen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-06
Publicatienummer 346945
Referentienummer 2021 / 2806430
Subrubriek verkeersbesluit of -mededeling
Taal nl
Titel Gemeente Sittard-Geleen - definitief verkeersbesluit - instellen parkeerverbod - Allee, Limbricht
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Sittard-Geleen
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden E1
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto

Op de kaart