Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-2021 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type verkeersbesluit of -mededeling en heeft als identifier "gmb-2021-320125".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage Google Maps|exb-2021-54653
Bijlage Infokaart|exb-2021-54654
Citeertitel Gemeente Súdwest-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats Sneek - Willem Santemastraat 34
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Gebiedsmarkering (Punt) Punt 1
Identifier gmb-2021-320125
Jaargang 2021
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-09-17
Publicatienummer 320125
Subrubriek verkeersbesluit of -mededeling
Taal nl
Titel Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Súdwest-Fryslân
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 2
Verkeersborden E6
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto

Op de kaart