Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-02-2021 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-27210".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Citeertitel Nadere subsidieregeling vangnet Covid-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/365720/CVDR365720_1.html
Jaargang 2021
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-01
Regeling CVDR653544_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-02-02
Taal nl
Titel NADERE SUBSIDIEREGELING VANGNET COVID-19
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2021-27210
Volgnummer 27210