Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2021 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-26889".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 Havenindeling|exb-2021-5271
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.18/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-29
Regeling CVDR653521_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-02-01
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2021-26889
Volgnummer 26889