Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2021 gepubliceerd door Soest. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-2478".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling Burgerinitiatieven Soest
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Soest
Geo informatie (gemeente) Soest
Grondslag Onbekend
Jaargang 2021
Maker Soest
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-06
Referentienummer 2414043
Regeling CVDR652714_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-07
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest houdende regels omtrent de subsidiëring van burgerinitiatieven (Subsidieregeling Burgerinitiatieven Soest)
Uitgever Soest
Verwijzing gmb-2021-2478
Volgnummer 2478