Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2021 gepubliceerd door Achtkarspelen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-246360".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer Achtkarspelen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Achtkarspelen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Achtkarspelen
Grondslag artikel 4 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=4&g=2021-07-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=4&g=2021-07-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&artikel=4&g=2021-07-01
Identifier gmb-2021-246360
Jaargang 2021
Maker Achtkarspelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.9/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-26
Publicatienummer 246360
Referentienummer Z2021-01390
Regeling CVDR660878_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-08-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent bekostiging van leerlingenvervoer (Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Achtkarspelen)
Uitgever Achtkarspelen

Op de kaart