Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2021 gepubliceerd door Bunschoten. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-244429".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bunschoten 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bunschoten
Gebiedsmarkering (Gemeente) Bunschoten
Grondslag artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=4&g=2021-07-01
Grondslag Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&g=2021-07-01
Grondslag Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&g=2021-07-01
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-244429
Jaargang 2021
Maker Bunschoten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.9/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-23
Publicatienummer 244429
Regeling CVDR660847_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-24
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bunschoten 2021
Uitgever Bunschoten

Op de kaart