Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2021 gepubliceerd door Nieuwkoop. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-236850".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Nieuwkoop
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nieuwkoop
Gebiedsmarkering (Gemeente) Nieuwkoop
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2021-07-10
Grondslag artikel 35 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=35&g=2021-07-01
Identifier gmb-2021-236850
Jaargang 2021
Maker Nieuwkoop
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.8/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-21
Publicatienummer 236850
Regeling CVDR660619_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-22
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop houdende regels omtrent een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Nieuwkoop)
Uitgever Nieuwkoop

Op de kaart