Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2021 gepubliceerd door Schouwen-Duiveland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-22331".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Schouwen-Duiveland
Geo informatie (gemeente) Schouwen-Duiveland
Grondslag Art. 149 van de Gemeentewet]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Grondslag Art 151a van de Gemeentewet]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=151a
Grondslag Art. 30c van de Wet op de kansspelen]|[1.0:v:BWBR0002469&artikel=30c
Jaargang 2021
Maker Schouwen-Duiveland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-25
Regeling CVDR386027_7
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-26
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015
Uitgever Schouwen-Duiveland
Verwijzing gmb-2021-22331
Volgnummer 22331