Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2021 gepubliceerd door Vijfheerenlanden. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-221936".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel VTH-Beleid 2021-2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vijfheerenlanden
Gebiedsmarkering (Gemeente) Vijfheerenlanden
Grondslag artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&artikel=7.2&g=2021-07-01
Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&g=2021-07-01
Identifier gmb-2021-221936
Jaargang 2021
Maker Vijfheerenlanden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.7/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-09
Publicatienummer 221936
Referentienummer 297129
Regeling CVDR660062_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-10
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het VTH-Beleid 2021-2024 Sterk in omgaan met verscheidenheid
Uitgever Vijfheerenlanden

Op de kaart