Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-07-2021 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-212991".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Geo informatie (gemeente) Lelystad
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Lelystad
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.26/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-07
Referentienummer 140
Regeling CVDR659733_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-07-08
Taal nl
Titel Besluit van de gemeenteraad van Lelystad tot vaststelling van de verordening houdende regels omtrent de fysieke leefomgeving (Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021)
Uitgever Lelystad
Verwijzing gmb-2021-212991
Volgnummer 212991