Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2021 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-200852".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente Harlingen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR348647
Jaargang 2021
Maker Harlingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.26/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-06-24
Referentienummer 94764
Regeling CVDR659274_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-06-25
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen houdende regels omtrent het verstrekking van subsidie ten behoeve van vrijwilligersorganisaties die vastgoed in eigendom hebben en/of gebruiken ten behoeve van hun activiteiten (Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente Harlingen 2021)
Uitgever Harlingen
Verwijzing gmb-2021-200852
Volgnummer 200852