Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2021 gepubliceerd door Duiven. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-188277".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer Duiven 2014
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Duiven
Geo informatie (gemeente) Duiven
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2021-04-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=4&g=2021-02-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=4&g=2021-01-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&artikel=4&g=2021-01-01
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR337881/2
Jaargang 2021
Maker Duiven
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-06-16
Regeling CVDR658882_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-06-17
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven houdende regels omtrent het vervoeren van leerlingen
Uitgever Duiven
Verwijzing gmb-2021-188277
Volgnummer 188277