Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-06-2021 gepubliceerd door Achtkarspelen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-177945".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer Achtkarspelen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Achtkarspelen
Geo informatie (gemeente) Achtkarspelen
Grondslag artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=4&g=2021-02-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=4&g=2021-01-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&artikel=4&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Achtkarspelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.25/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-06-08
Regeling CVDR658569_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-08-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de bekostiging van leerlingenvervoer (Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer Achtkarspelen 2021)
Uitgever Achtkarspelen
Verwijzing gmb-2021-177945
Volgnummer 177945