Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2021 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2021-154577".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Groningen
Geo informatie (coördinaten) 234664.297 581239.199
Jaargang 2021
Maker Groningen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM/2.19/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 9724LK 19
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-05-19
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | aanvraag
Straatnaam Jan Goeverneurstraat
Taal nl
Titel Aanvraag omgevingsvergunning: Jan Goeverneurstraat 19a, 9724 LK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden (ontvangstdatum 04-05-2021, dossiernummer 202172956)
Uitgever Groningen
Verwijzing gmb-2021-154577
Volgnummer 154577
Woonplaats Groningen