Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-2021 gepubliceerd door Castricum. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-131781".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Legesverordening Castricum 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Castricum
Geo informatie (gemeente) Castricum
Grondslag artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=2&g=2020-01-01
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&lid=2&g=2017-10-01
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2017-10-01
Grondslag Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&g=2021-01-01
Grondslag artikel 6 van het Besluit paspoortgelden]|[1.0:c:BWBR0005264&artikel=6&g=2021-01-01
Grondslag Reglement rijbewijzen]|[1.0:c:BWBR0008074&g=2021-04-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Castricum/648050/CVDR648050_1.html
Jaargang 2021
Maker Castricum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.25/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-28
Regeling CVDR648050_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-04-29
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van leges Castricum 2021
Uitgever Castricum
Verwijzing gmb-2021-131781
Volgnummer 131781