Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2021 gepubliceerd door Ermelo. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-118260".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit tijdelijke aanlijnplicht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ermelo
Geo informatie (gemeente) Ermelo
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ermelo/638178/CVDR638178_1.html
Jaargang 2021
Maker Ermelo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-16
Referentienummer 02330000028638
Regeling CVDR656723_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-04-17
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent een aanlijnplicht voor honden in een aantal losloopgebieden
Uitgever Ermelo
Verwijzing gmb-2021-118260
Volgnummer 118260