Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2021 gepubliceerd door Hellevoetsluis. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-117168".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang in verband met Wet tijdelijke maatregelen covid-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hellevoetsluis
Geo informatie (gemeente) Hellevoetsluis
Grondslag artikel 1.61 van de Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.61&g=2021-01-01
Grondslag artikel 58r van de Wet publieke gezondheid]|[1.0:c:BWBR0024705&artikel=58r&g=2021-02-22
Grondslag artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A2&g=2021-03-01
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2021-03-01
Grondslag hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid]|[1.0:c:BWBR0024705&hoofdstuk=Va&g=2021-02-22
Jaargang 2021
Maker Hellevoetsluis
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-04-15
Referentienummer 20210165
Regeling CVDR656691_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-04-16
Taal nl
Titel Aanwijsbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, houdende toezicht kinderopvang (Hellevoetsluis)
Uitgever Hellevoetsluis
Verwijzing gmb-2021-117168
Volgnummer 117168