Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2020 gepubliceerd door Baarn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-95704".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Baarn 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Baarn
Geo informatie (gemeente) Baarn
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Baarn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-04-15
Referentienummer 86162
Regeling CVDR639402_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-04-15
Taal nl
Titel Algemene Subsidieverordening Baarn 2020
Uitgever Baarn
Verwijzing gmb-2020-95704
Volgnummer 95704