Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2020 gepubliceerd door Weert. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-84765".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020, versie 2
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Weert
Geo informatie (gemeente) Weert
Grondslag artikel 225 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=225&g=2020-01-01
Grondslag artikel 1a van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen]|[1.0:c:BWBR0004912&artikel=1a&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weert/633897/CVDR633897_1.html
Jaargang 2020
Maker Weert
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-04-01
Regeling CVDR638882_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-04-02
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent betaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020, versie 2)
Uitgever Weert
Verwijzing gmb-2020-84765
Volgnummer 84765