Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2020 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-84547".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Noodverordening Covid-19: 26-3-2020; toelichting|exb-2020-16795
Bijlage Noodverordening COVID-19; Aanwijzingsbesluit ambt.|exb-2020-16796
Citeertitel Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 26 maart 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Geo informatie (gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag artikel 176 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=176&g=2020-01-01
Grondslag artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-03-31
Regeling CVDR638863_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-03-26
Taal nl
Titel Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 26 maart 2020)
Uitgever Súdwest-Fryslân
Verwijzing gmb-2020-84547
Volgnummer 84547