Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-2020 gepubliceerd door Maastricht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-8355".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Gewijzigd beleid splitsen en omzetten (kamergewijze verhuur) van woningen en uitvoeringsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maastricht
Geo informatie (gemeente) Maastricht
Grondslag Gemeentewet, artikel 108, lid 1
Jaargang 2020
Maker Maastricht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-01-13
Regeling CVDR417098_6
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-13
Taal nl
Titel Gewijzigd beleid splitsen en omzetten (kamergewijze verhuur) van woningen en uitvoeringsregels
Uitgever Maastricht
Verwijzing gmb-2020-8355
Volgnummer 8355