Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2020 gepubliceerd door Borger-Odoorn. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-81921".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Leidraad handhavingsacties & begunstigingstermijn|exb-2020-16054
Bijlage Risicomatrix toezicht KCC Omgeving|exb-2020-16055
Citeertitel VTH-uitvoeringsprogramma 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Borger-Odoorn
Geo informatie (gemeente) Borger-Odoorn
Grondslag artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&artikel=7.3&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Borger-Odoorn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.4/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-03-27
Regeling CVDR638714_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-03-28
Taal nl
Titel VTH-uitvoeringsprogramma 2020
Uitgever Borger-Odoorn
Verwijzing gmb-2020-81921
Volgnummer 81921