Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2020 gepubliceerd door Olst-Wijhe. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-78854".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Olst-Wijhe
Geo informatie (gemeente) Olst-Wijhe
Grondslag artikel 35 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=35&g=2020-01-01
Grondslag artikel 36 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=36&g=2020-01-01
Grondslag artikel 36b van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=36b&g=2020-01-01
Grondslag artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.7&g=2020-01-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Olst-Wijhe/630490/CVDR630490_1.html
Jaargang 2020
Maker Olst-Wijhe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.4/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-03-25
Regeling CVDR638586_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-03-26
Taal nl
Titel Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe
Uitgever Olst-Wijhe
Verwijzing gmb-2020-78854
Volgnummer 78854