Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2020 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-61883".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Winkeltijden Nijmegen 2016
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet]|[1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2013-07-01
Jaargang 2020
Maker Nijmegen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.4/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-03-09
Referentienummer Raadsbesluit d.d.11 mei 2016
Regeling CVDR629687_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-03-10
Taal nl
Titel Verordening Winkeltijden Nijmegen 2016 (Rectificatie)
Uitgever Nijmegen
Verwijzing gmb-2020-61883
Volgnummer 61883