Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-03-2020 gepubliceerd door Geertruidenberg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-58384".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Gewijzigde subsidieverordening Sociaal Domein gemeente Geertruidenberg 2018
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geertruidenberg
Geo informatie (gemeente) Geertruidenberg
Grondslag Gemeentewet, art. 149]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-03-01
Jaargang 2020
Maker Geertruidenberg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-03-05
Regeling CVDR486183_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-03-05
Taal nl
Titel Gewijzigde Subsidieverordening Sociaal Domein gemeente Geertruidenberg 2018
Uitgever Geertruidenberg
Verwijzing gmb-2020-58384
Volgnummer 58384