Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2020 gepubliceerd door Tiel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-349917".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijsbesluit vechtsportwedstrijden waarvoor de evenementvergunningplicht geldt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tiel
Geo informatie (gemeente) Tiel
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Tiel/CVDR628474.html
Jaargang 2020
Maker Tiel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-28
Regeling CVDR651993_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-12-29
Taal nl
Titel Besluit van de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent vechtsportwedstrijden waarvoor de evenementenvergunningplicht geldt
Uitgever Tiel
Verwijzing gmb-2020-349917
Volgnummer 349917