Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2020 gepubliceerd door Hoeksche Waard. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-348738".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Urgentiedraaiboek Hoeksche Waard
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoeksche Waard
Geo informatie (gemeente) Hoeksche Waard
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Hoeksche Waard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-28
Regeling CVDR651810_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-12-29
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent urgentie en verdeling van woonruimte
Uitgever Hoeksche Waard
Verwijzing gmb-2020-348738
Volgnummer 348738