Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2020 gepubliceerd door Reusel-De Mierden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-348652".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing 2021 met bijbehorende tarieventabel
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-12-31
Eindverantwoordelijke Reusel-De Mierden
Geo informatie (gemeente) Reusel-De Mierden
Grondslag artikel 15.33 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=15.33&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Reusel-De Mierden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.15/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-29
Referentienummer RA20.066
Regeling CVDR651803_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021
Uitgever Reusel-De Mierden
Verwijzing gmb-2020-348652
Volgnummer 348652