Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2020 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-348275".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2019-07-21
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2019-01-01
Grondslag Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&g=2019-03-15
Grondslag Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&g=2019-04-02
Grondslag Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&g=2019-01-01
Grondslag Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie]|[1.0:c:BWBR0027961&g=2019-02-09
Jaargang 2020
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-24
Regeling CVDR621825_7
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-25
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent lokaal onderwijsbeleid (Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam 2019)
Uitgever Amsterdam
Verwijzing gmb-2020-348275
Volgnummer 348275