Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2020 gepubliceerd door Leeuwarden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-348118".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel 01 - Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leeuwarden
Geo informatie (coördinaten) 181986.847 579622.441
Geo informatie (gemeente) Leeuwarden
Grondslag artikel 15.33 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=15.33&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Leeuwarden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8911DH 46
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-24
Regeling CVDR651625_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-25
Straatnaam Oldehoofsterkerkhof
Taal nl
Titel Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2021
Uitgever Leeuwarden
Verwijzing gmb-2020-348118
Volgnummer 348118
Woonplaats Leeuwarden