Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2020 gepubliceerd door Rheden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-347299".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Rheden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rheden
Geo informatie (gemeente) Rheden
Grondslag Gemeentewet, art. 149
Grondslag Wet op de kansspelen, art. 30c, lid 2
Jaargang 2020
Maker Rheden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-31
Regeling CVDR42155_11
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke Verordening Rheden
Uitgever Rheden
Verwijzing gmb-2020-347299
Volgnummer 347299