Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2020 gepubliceerd door Rijssen-Holten. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-345746".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing Rijssen-Holten 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rijssen-Holten
Geo informatie (gemeente) Rijssen-Holten
Grondslag artikel 15.33 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=15.33&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Rijssen-Holten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-31
Referentienummer 2020-0149
Regeling CVDR651066_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van gemeente Rijssen-Holten houdende regels omtrent de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021 (Verordening afvalstoffenheffing Rijssen-Holten 2021)
Uitgever Rijssen-Holten
Verwijzing gmb-2020-345746
Volgnummer 345746