Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2020 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-343437".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Biesboschverordening Altena 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Geo informatie (gemeente) Altena
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Grondslag artikel 154 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=154&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Altena
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-24
Regeling CVDR650665_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch (Biesboschverordening Altena 2021)
Uitgever Altena
Verwijzing gmb-2020-343437
Volgnummer 343437