Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2020 gepubliceerd door Beekdaelen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-343208".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Bouwverordening Beekdaelen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beekdaelen
Geo informatie (gemeente) Beekdaelen
Grondslag artikel 8 van de Woningwet]|[1.0:c:BWBR0005181&artikel=8&g=2020-10-01
Jaargang 2020
Maker Beekdaelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-23
Regeling CVDR650554_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent bouwen (Bouwverordening Beekdaelen 2021)
Uitgever Beekdaelen
Verwijzing gmb-2020-343208
Volgnummer 343208