Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2020 gepubliceerd door Bergen op Zoom. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-341579".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening precariobelasting Bergen op Zoom 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergen op Zoom
Geo informatie (gemeente) Bergen op Zoom
Grondslag artikel 228 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Bergen op Zoom
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-31
Referentienummer RVB20-0054
Regeling CVDR650040_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad Bergen op Zoom inhoudende de Verordening precariobelasting Bergen op Zoom 2021
Uitgever Bergen op Zoom
Verwijzing gmb-2020-341579
Volgnummer 341579