Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2020 gepubliceerd door Castricum. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-338309".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene subsidieverordening Castricum 2016
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Castricum
Geo informatie (gemeente) Castricum
Grondslag Gemeentewet, artikel 149]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Castricum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-21
Regeling CVDR385241_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-22
Taal nl
Titel Algemene subsidieverordening 2016
Uitgever Castricum
Verwijzing gmb-2020-338309
Volgnummer 338309