Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2020 gepubliceerd door Bergeijk. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-337738".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaatbesluit Wob gemeenteraad Bergeijk 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergeijk
Geo informatie (gemeente) Bergeijk
Grondslag titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=10.1&g=2020-07-01
Grondslag Wet openbaarheid van bestuur]|[1.0:c:BWBR0005252&g=2018-07-28
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Bergeijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-18
Regeling CVDR649060_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-12-18
Taal nl
Titel Mandaatbesluit Wob gemeenteraad Bergeijk 2020
Uitgever Bergeijk
Verwijzing gmb-2020-337738
Volgnummer 337738