Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2020 gepubliceerd door Tiel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-332282".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijsbesluit gebieden verboden gebruik alcoholhoudende drank 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tiel
Geo informatie (gemeente) Tiel
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/635844/CVDR635844_1.html
Jaargang 2020
Maker Tiel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-17
Referentienummer Regelgevingregister 2020, nr. 1.44
Regeling CVDR648222_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-12-18
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden waar het gebruik van alcoholhoudende drank verboden is
Uitgever Tiel
Verwijzing gmb-2020-332282
Volgnummer 332282