Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2020 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2020-330830".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Groningen
Geo informatie (coördinaten) 232951.783 581626.663
Jaargang 2020
Maker Groningen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.14/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 9718CV 23
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-16
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Aweg
Taal nl
Titel Verleende woningvormingsvergunning: Aweg 23-23a, 9718 CV Groningen – wijzigen van kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes (van 6 wooneenheden naar 4) (verzenddatum: 2 december, dossiernummer: 202010764)
Uitgever Groningen
Verwijzing gmb-2020-330830
Volgnummer 330830
Woonplaats Groningen