Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2020 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-327420".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling voor het stimuleren van verduurzaming van het zakelijk en maatschappelijk vastgoed
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (gemeente) Utrecht
Grondslag artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=1&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Utrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-10
Regeling CVDR647783_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Samenvatting Subsidieregeling stimuleren verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed.
Startdatum 2020-12-11
Taal nl
Titel Nadere regel subsidie Energieloket – verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed gemeente Utrecht
Uitgever Utrecht
Verwijzing gmb-2020-327420
Volgnummer 327420