Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2020 gepubliceerd door Heemstede. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-315609".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Kaart behorende bij de Verordening speelautomaten|exb-2020-64972
Citeertitel Verordening speelautomaten Heemstede 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heemstede
Geo informatie (coördinaten) 102705.911 484499.926
Geo informatie (gemeente) Heemstede
Grondslag titel VA van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&titeldeel=VA&g=2018-07-28
Grondslag Speelautomatenbesluit 2000]|[1.0:c:BWBR0011373&g=2014-04-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Heemstede
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 2101HA 9
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-01
Referentienummer 643594
Regeling CVDR646982_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-01
Straatnaam Raadhuisplein
Taal nl
Titel Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over speelautomaten (Verordening speelautomaten Heemstede 2020)
Uitgever Heemstede
Verwijzing gmb-2020-315609
Volgnummer 315609
Woonplaats Heemstede