Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2020 gepubliceerd door Woensdrecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-314200".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Legesverordening Woensdrecht 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Woensdrecht
Geo informatie (gemeente) Woensdrecht
Grondslag artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=2&g=2020-01-01
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2020-01-01
Grondslag artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&lid=2&g=2017-10-01
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2017-10-01
Jaargang 2020
Maker Woensdrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-30
Referentienummer Z20.03598
Regeling CVDR646872_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Woensdrecht 2021)
Uitgever Woensdrecht
Verwijzing gmb-2020-314200
Volgnummer 314200