Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2020 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-314153".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Nijmegen-A
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Nijmegen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-30
Referentienummer Raadsbesluit d.d. 25 november 2020, nr. 112/2020
Regeling CVDR646867_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-01
Taal nl
Titel Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Nijmegen-A
Uitgever Nijmegen
Verwijzing gmb-2020-314153
Volgnummer 314153