Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2020 gepubliceerd door Berkelland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-31400".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:6 Algemene plaatselijke verordening
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Berkelland
Geo informatie (gemeente) Berkelland
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berkelland/636652/CVDR636652_1.html
Jaargang 2020
Maker Berkelland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.1/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-02-07
Regeling CVDR636911_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-02-08
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent artikel 5:6 Algemene plaatselijke verordening
Uitgever Berkelland
Verwijzing gmb-2020-31400
Volgnummer 31400